Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika

soittamalla toimistoomme:

015 616 661

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Kuntoa ja elämän iloa!

Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme auttavat sinua ylläpitämään ja edistämään työ- ja toimintakykyäsi sekä selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Voit tulla fysioterapiaan lääkärin lähetteellä tai ilman. Meillä on käytössä Kelan suorakorvausjärjestelmä.

Palvelut

 

Akupunktio

Vuonna 1975 lääkintöhallitus totesi akupunktion fysikaaliseksi hoitomenetelmäksi. Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä. Sillä aktivoidaan reseptoreja ja/tai tuntosäikeitä.

Fysioterapeutit hoitavat akupunktiolla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia. Akupunktiota käytetään itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Asiakas voi tulla akupuntiohoitoon myös ilman lääkärin lähetettä.

 

Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika soittamalla toimistoomme:

015 616 661

 

Palvelemme:

ma-to 8:00 - 18:00

pe 8:00 - 16:00

 

 

 

 

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen häiriöstä.

 

Oireena on yleensä pään äkillisessä asennon muutoksessa esiintyvä kiertohuimaus. Hyvänlaatuista asentohuimausta hoidetaan erilaisin asentohoidoin fysioterapeutin tutkimuksen jälkeen.

 

Opastamme asiakkaitamme myös kotona tehtäviin harjoituksiin.

 

 

Fysioterapeuttinen neuvonta

Fysioterapeuttisella neuvonnalla ja konsultaatiolla ylläpidetään ja vahvistetaan terveyttä ja toimintakykyä suojaavia tekijöitä, joita ovat mm. terveelliset elintavat ja turvallinen ympäristö. Asiakasta aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista sekä neuvotaan, miten terveysriskejä voisi välttää tai miten terveydelle haitallisia elämäntilanteita voisi käsitellä.

 

Laadimme asiakkaillemme yksilöllisiä fysioterapiaohjelmia. Ohjelmia on mahdollista saada suoraan sähköpostiin.

 

Faskia- eli lihaskalvokäsittely

Faskia on sidekudosta, joka ympäröi läpi kehon vahvana kolmiulotteisena verkkona. Faskiakäsittelyn tavoitteena on palauttaa faskian toiminta normaaliksi. Pitkäaikaisissa jännitystiloissa faskia jää jännittyneeksi, mikä saattaa aiheutta asentovirheittä.

Faskiakäsittelyllä voidaan helpottaa virheasennon palautumista normaaliksi.

 

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapian tarve voi synttyä useasta syystä. Syitä ovat esimmerkiksi aivoinfarkti, selkäydinvaurio tai keskushermostoperäinen sairaus (MS-tauti, Parkinson). Fysioterapiassa pyritän asiakaan päivittäisten toimintojen ja liikumiskyvyn harjoitamiseen.

 

Fysioterapia - Fysioterapeuttinen tutkiminen

Fysioterapeutti selvittää ja arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteet, tuki- ja liikuntaelimistön liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja koti- ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin. Arvioidaan fysioterapian tarve ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset.

 

Tietoja käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.

 

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Manuaalinen terapia on asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimista, toimintarajoitteiden poistamista sekä ennaltaehkäisyä. Menetelminä käytetään pehmytkudoksen ja nivelen mobilisointia, manipulointia, stabilointia ja terapeuttista harjoittelua. Tavoitteena on vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan, lievittää kipua ja normalisoida neuraalikudoksen ja lihasten toiminta.

Kinesioteippaus/Faskiateippaus

Kinesioteippi nostaa mekaanisesti ihoa ja tällä tavalla liike ihon lihaskudoksen välillä paranee. Lihaksen tonus normalisoituu, kipu lievittyy ja liikkuvuus lisääntyy. Kinesioteipillä voidaan mm. parantaa myös nivelmekaniikkaa sekä vilkastuttaa lymfakiertoa.

 

Kinesioteippaus ei ole urheiluteippausta, ero on teipin materiaalissa ja teippaustavassa sekä käyttötarkoituksessa. Kinesioteipin värillä ei ole merkitystä. Teippi kestä 1-2 vkoa, ja sen kanssa voi käydä normaalisti suihkussa tai saunassa.

 

Uuskunnon fysioterapeutit ovat kouluttautuneet myös myofaskaaliseen teippaukseen, joka on uusi hyviä tuloksia saavuttanut teippaus- ja fysioterapiamenetelmä. Lähestymistavaltaan myofaskiaalinen teippaus eroaa kinesioteippauksesta perustumalla lihaskalvollisiin kehon yhteyksiin ja vaikuttamalla kalvojen toiminnallisiin ominaisuuksiin. Teippauksen avulla voidaan vähentää kehon rajoitteita ja kireyksiä, sekä helpottaa kiputiloja välittömästi jo yhden terapiakerran aikana. Myofaskiaalinen teippaus täydentää fysioterapiaa ja esim. Physiotouch© -käsittelyä.

 

LHT/Kuntosali

Kuntosalimme ja LHT- välineistömme sopivat pienryhmäkäyttöön ja yksilöharjoitteluun mainiosti.

 

Ensimmäisen kuntosalikäynnin yhteydessä on tarvittaessa laite/väline ohjausta.

 

 

 

Kotikäynnit

Jos asiakkaan on vaikea tulla hoitolaitokseen liikkumisvaikeuksien tai muistisairauden takia, niin fysioterapia kotikäyntinä on myös mahdollista. Suoritamme kotikäyntejä esimerkiksi koteihin, palvelutaloihin, hoivakoteihin sekä muistisairaiden hoitoyksiköihin.

 

Lääkärin lähetteellä asiakas saa Kela-korvausta fysioterapian kotikäynnistä ja matkaan käytetystä ajasta ja mahdollisista kilometrikorvauksista. Teemme kotikäyntejä ja arviointikäyntejä myös ilman lääkärin lähetettä.

Lymfaterapia - LYKO

Lymfaterapialla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 

 • primääri lymfaödeema (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö)
 • sekundääri lymfaödeema (rinta- tai muun syöpäleikkauksen tai sädehoidon jälkeen)
 • posttraumaattiset ja postoperatiiviset turvotukset
 • pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava
 • lipödeeman eri muodot
 • sairaudet, joihin liittyy tulehdusreaktion aiheuttama turvotus (nivelreuma, CRPS)
 • neuraalikudoksen ärsytystilat (vain ML)
 • kivun kroonistumisen ehkäisy
 • fibromyalgia

 

 

 

PhysioTouch ©

PhysioTouch -hoitomenetelmä on hoitoja tehostava ja monipuolistava vaihtoehto fysioterapian moniin jo tiedossa oleviin eri osa-alueisiin. Hoitomenetelmä mm. aktivoi imusuonistoja vähentäen turvotusta, rentouttaa lihaksia ja vähentää kipuja. Hoito aktivoi aineenvaihduntaa nopeuttaen haitallisten, esim. tulehdusta aiheuttavien, aineiden poistumista elimistöstä luonnollisesti.

 

 

PhysioTouch © - hoitomenetelmän hoitoaiheita:

 •  
 • Traumojen ja leikkausten jälkeiset turvotukset
 • Pitkälle edennyt laskimoiden vajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava
 • Lymfaödeeman ja lipödeeman eri muodot
 • Tulehdukselliset reumasairaudet, etenkin tulehdusvaiheen aikana
 • Hermokudoksen ärsytystilat
 • Faskiakäsittelyt
 • Ihotaudit, kuten krooniset ihottumat
 • Syövän jälkitilojen hoidot, turvotus, sädetysalueet
 • Kudoksia uudistavat hoidot, esim. leikkausarpien pehmittäminen
 • Tapaturmien jälkeiset verenpurkaukset, nyrjähdykset, lihasrepeämät, nivelten sijoiltaan meno, luunmurtumat, palovammat, mustelmat
 • Lihashuolto ja palautuminen fyysisesti rankoista suorituksista

 

 

 

Työfysioterapia

Tarjoamme yrityksille henkilöstön työ- ja toimintakykyä edistävänä toimintana fysioterapia- ja liikuntapalveluja.

 

Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö.

 

 

Veteraanihoidot

Veteraaniasiakkaat tulevat fysioterapian avokuntoutukseen Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

 

Kuntoutus voidaan antaa maksusitoumuksen mukaisesti joko laitoskäynteinä tai kotikäynteinä.

 

 

Hieronta

Hieronta on eri tekniikoilla tapahtuvaa mobilisoivaa pehmytkudoskäsittelyä, jossa pääasiallisesti pyritään vilkastuttamaan kudosten aineenvaihduntaa ja laukaisemaan lihasten jännitystilojen ja helpottamaan niistä aiheutuneita kipuja.

 

Fysioterapeuttimme suorittavat hierontamme yhdistelemällä klassista hierontaa sekä fysioterapiaan liittyviä tekniikoita.

 

 

Kompressiotuotteiden mittaus ja tulaus

Erilaisten kompressiotuotteiden mittaus ja tilaus

(sukat, hihat).

 

Päivitämme osaamistamme!

 

Geriatrisen fysioterapia

 

Eiralla on käynissä Geriatrisen fysipterapian eritysosaajakoulutus, joka valmistuu elokuussa 2019.

Koulutuksen tavoitteena on päivittä ja syventää fysioterapeutin osaamista ikääntyneiden kuntoutuksessa. Luvassa on uusin tieto ja osaaminen huippukouluttajilta.

Pieksämäen Uuskunto Ky

Yritys

Yrityksemme on Suomen Kuntoutusyritttäjät ry:n jäsen ja Aluehallintoviraston valvoma kuntoutusyritys.

 

Tarjoamme monipuolista ja laatuun perustuvaa fysioterapiaa Pieksämäen seudun asukkaille joustavasti ja tehokkaasti. Tarjoamme yksilöllistä tai ryhmämuotoista fysioterapiaa ja kuntoutusta LHT-salilla, kotikäynteinä tai työpaikalla.

 

Tavoitteenamme on eri-ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen ja elämänlaadun kohentuminen. Tärkeintä yrityksemme toiminnassa on tyytyväinen asiakas.

Pieksämäen Uuskunto Ky

Yhteistiedot

Ajanvaraus:

040 359 1661 tai 015 616 661

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Lampolahdenkatu 10

76100 Pieksämäki

Marketta Lamberg

 

Fysioterapeutti

Lymfaterapeutti

 

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

- Neurologinen fysioterapia

- Akupunktio

 

040 550 52 59

marketta.lamberg@uuskunto.fi

 

Eira Manninen

 

Fysioterapeutti

 

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

- Neurologinen fysioterapia

 

Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja elokuussa 2019

 

040 822 90 42

eira.manninen@uuskunto.fi

 

 

Satu Vasko

 

Fysioterapeutti AMK

 

- Koulutettu hieroja

 

 

 

Ajanvaraus:

040 359 1661 tai 015 616 661

 

Pieksämäen Uuskunto Ky

Lampolahdenkatu 10

76100 Pieksämäki

 

Ajanvaraukset

Varaa hoitoaika

soittamalla toimistoomme:

040 359 1661